Reklamacje

1. Towar zakupiony w sklepie internetowym hipshop.pl może być reklamowany jedynie w sklepie internetowym hipshop.pl

2. W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o kontakt ze sklepem internetowym:

Sklep Internetowy HipShop.pl
Ruda Bugaj ul. Podleśna 22a
95-070 Aleksandrów Łódzki

tel.: +48 123123123
e-mail.: [email protected]

 

3. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

4. Klient ma prawo do reklamacji tylko towaru niezgodnego z umową.

5. Towar jest wadliwy wówczas gdy:

  • właściwości towaru nie odpowiadają Polskim Normom dotyczącym bielizny i odzieży,
  • nie odpowiada podanemu przez producenta opisowi,
  • nie nadaje się do celu określonego przez producenta, ma cechy zmniejszające jego wartość lub użyteczność,
  • nie posiada właściwości określonych przez producenta.

6. Wszystkie reklamacje podlegają analizie przez Dział Kontroli Jakości. 

7. Sprzedawca nie jest osobą decyzyjną w zakresie rozstrzygania reklamacji. Rola sprzedawcy ogranicza się do przyjęcia i przesłania towaru do Działu Kontroli Jakości.

8. W przypadku uznania reklamacji towar zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy. Jeżeli nie będzie to możliwe sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

9. Przy drugiej reklamacji tego samego produktu nawet na inna wadę klient ma prawo żądać zwrotu gotówki.

10. Czas na złożenie reklamacji od daty zakupu to 2 lata, od daty zauważenia wady 1 rok.